Grondwerken

KubotaVoor het uitvoeren van ontgravingen, aanvullingen en andere grondwerken heeft aannemingsbedrijf A. Goedegebuure materieel tot beschikking welke is uitgevoerd in diverse formaten. Hierdoor zijn zelfs de kleinste tuinen bereikbaar om het zware handwerk tot een minimum te beperken.

Bestrating

machinaal stratenAannemingsbedrijf A. Goedegebuure is gespecialiseerd in machinale bestrating (conform Arbo-wetgeving) van zowel nieuwe als gebruikte / 2e hands materialen. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om groot of klein formaat tegels of gebakken klinkers danwel betonstraatstenen.

Rioleringswerken

pvc binnenriolering

Regenwaterriool, vuilwaterriool, infiltratieriolen, drainagesystemen, huisaansluitingen allen kunnen ze door ons worden aangelegd om zo wateroverlast te voorkomen, beschadiging aan het riool te repareren of om juist het vuilwater en het hemelwater gescheiden af te kunnen voeren.