Het aanleggen van een regenwater of infiltratieriool (IT-riool)Door het steeds intensiever worden van de regenbuien wordt ons riool steeds zwaarder belast. Hierdoor is het belangrijk om voor een goede afwatering te zorgen. De aanleg van dit riool behoort eveneens tot ons vakgebied. Regenwaterriool, vuilwaterriool, infiltratieriolen, drainagesystemen, huisaansluitingen allen kunnen ze door ons worden aangelegd.

 

Ook bij het bouwen van een woning of loods, een verbouwing of het aanpassen van de inrichting van uw tuin kunnen we de benodigde aanpassingen aan de riolering uitvoeren. Doordat wij als aannemer ook het grondwerk kunnen verrichten en de eventuele aanwezige bestrating op een professionele manier kunnen uitvoeren heeft u maar één aanspreekpunt.