Herinrichting Eendrachtsweg Tholen

In nauwe samenwerking met inwoners en winkeliers is de, vanuit burgerinitiatief ontstane werkgroep Binnenstad, gekomen tot een definitief ontwerp van de Eendrachtsweg waarbij er meer ruimte is voor voetgangers, sfeer en historie.

Aannemingsbedrijf A. Goedegebuure verzorgt in samenwerking met Gebroeders Moerland de realisatie van dit project.

Onderhoud elementenverharding gemeente Tholen

Voor de gemeente Tholen hebben wij verspreid door de gemeente onderhoudswerkzaamheden aan de elementenverharding uitgevoerd.